Celem projektu jest udostępnienie e-usług dla rodziców i dzieci. Portal stworzony jako podstawa do oferowania e-usług będzie umożliwiał uzyskanie przez rodziców fachowej oceny oraz planu rozwoju dziecka, przygotowanych na podstawie wyników uzyskanych przez dziecko w specjalnie do tego celu zaprojektowanych grach. Zawartość informacyjna portalu zostanie powiązana z obszarami oceny i kierunkami rozwoju dzieci, dzięki czemu rodzice uzyskają zindywidualizowaną informację dostosowaną do ich zainteresowań (porady ekspertów, artykuły). Takie powiązanie będzie dotyczyło również społecznościowych funkcji portalu dając rodzicom możliwość dyskutowania i wymiany doświadczeń z rodzicami innych dzieci o podobnych zainteresowaniach i potrzebach. Cykliczne wykonywanie ocen umożliwi rodzicom śledzenie rozwoju i postępów dziecka. Portal zostanie oparty na systemach teleinformatycznych automatyzujących wszystkie funkcje dostępne dla jego użytkowników jak i dla reklamodawców. System portalu będzie w sposób automatyczny oceniał kompetencje dzieci, określał kierunki ich rozwoju i prezentował rodzicom wyniki oceny jak również statystyki historyczne.